نمایش آثار مرکز گسترش سینمای تجربی و انیمیشن

نمایش آثار مرکز گسترش سینمای تجربی و انیمیشن

پنجشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸

«انیمیشن در مرکز»
پنجشنبه نوزدهم دیماه ۱۳۹۸، انجمن آسیفا پانزدهمین جلسۀ نمایش و تحلیل انیمیشن کوتاه را با نام «انیمیشن در مرکز» در خانۀ هنرمندان ایران برگزار کرد. در این برنامه ۱۰ انیمیشن کوتاه از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش گذاشته شد. سپس فرخ یکدانه؛ فیلمساز و کارگردان مجموعه‌های متعدد؛ آن آثار را از نظر کارگردانی تحلیل کرده و شیوههای مختلف فیلمسازی در این مجموعه را مورد بررسی قرار داد.

نظرات کاربران

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.