غرفه مشترک آسیفا ایران و انجمن صنفی فیلم سازان انیمیشن در دوازدهمین جشنواره پویانمایی تهران برپا شد

غرفه مشترک آسیفا ایران و انجمن صنفی فیلم سازان انیمیشن در دوازدهمین جشنواره پویانمایی تهران برپا شد

یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱

با همکاری آسیفا ایران و انجمن صنفی فیلمسازان انیمیشن، غرفه مشترکی در بازار پویایی نمایی جشنواره دوازدهم دایر شد. بعد از فروکش کردن تب پاندمی کرونا که باعث تعویق برگزاری جشنوارۀ دوازدهم هم شده بود، هدف اصلی این غرفه گردهمایی و دیدار مجدد اعضا بود. در رسیدن به این هدف سعی شد فضایی صمیمی با یک پذیرایی ساده محیطی گرم برای تجدید دیدارهای اعضای قدیمی و آشنایی با فعالیت‌های هر دو انجمن برای دوستان جدید میسر شود.

استقبال و حضور چشمگیر اهالی انیمیشن از این غرفه و نوشیدن «یک فنجان چای» در این فضای صمیمی، نویدبخش جنبش، پویایی و سرزندگی این جامعه است.

خردادماه ۱۴۰۱

#آسیفا_ایران

#انجمن_صنفی_فیلم‌سازان_انیمیشن

#دوسالانه_انیمیشن_تهران

http://www.asifairan.ir
http://www.animationguild.ir

 

تصاویر
نظرات کاربران

توجه: توجه

امکان ثبت نظر برای این مطلب وجود ندارد.