اخبار

اخبار

چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

مجمع عمومی آسیفا با تأخیر طولانی مدت در تاریخ ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ برگزار شد. این مجمع با رأی افراد واجد شرایطی که قبلاً توسط آسیفا تأیید شده بودند؛ هیأت مدیرۀ تازۀ خود را انتخاب کردند. مریم کشکولی‌نیا، مهدی خرمیان، مهرداد شیخان، روانبخش صادقی، حسین …