درباره ما

درباره ما

از حدود سال ۱۳۵۰ که دکتر نورالدین زرین‌کلک آسیفا ایران را همراه با جمعی از متخصصین انیمیشن آغاز کرد، آسیفای ایران مسیری طولانی را طی نموده است. بعدها در سال ۱۳۶۴ این گروه به آسیفای جهانی پیوست. در طول سال‌های جنگ و بعد از آن در دهۀ ۶۰ و اوایل دهۀ ۷۰، آسیفا همچنان به شکل یک انجمن کوچک بدون حامی مالی به حیات خود ادامه داد. گردهمایی‌های این انجمن در منزل شخصی اعضای اصلی تشکیل می‌شد.

در اواسط دهۀ ۷۰، آسیفا ایران به مجموعۀ خانۀ سینما پیوست، جایی که بدنۀ اصلی بسیاری از تخصص‌ها و اصناف سینمای فیلم زندۀ ایران را پوشش می‌داد. در شهریور ۱۳۹۵ صنف انیمیشن ایران تأسیس شد و زیر پوشش وزارت کار و امور اجتماعی، فعالیت خود را آغاز نمود. از آن پس، آسیفای ایران به کارکرد و ماهیت اصلی خود بازگشت.
پس از یک توقف طولانی و حدود ۶ سال سکوت، در اسفند ۱۳۹۶ انتخابات هیأت مدیره برگزار شد و منجر به تازه‌سازی آسیفا گردید. اولین گام آسیفای نو، بازنگری و اصلاح ساختاری بود.